Monthly Archives: June 2020

Klouby mají zlepšený rozsah pohybu a mazání.

Klouby mají zlepšený rozsah pohybu a mazání.

Vědci z Jefferson Medical College ve Filadelfii nedávno testovali hypotézu, že empatie lékařů je spojena s pozitivními klinickými výsledky u diabetických pacientů. Studie zahrnovala 891 pacientů s diabetem, kteří byli léčeni v ambulantních zařízeních přidružených k univerzitě po dobu 3 let. Samotné pacienty ošetřovalo celkem 29 lékařů, kteří byli sami testováni pomocí Jeffersonovy škály empatie. Lékaři byli poté rozděleni do tří skupin: vysoké, střední a nízké skóre empatie. Continue reading